aplus.sk

Ateliér architektúry, urbanizmu a dizajnu.

       

O nás

Spoločnosť aplus.sk, s.r.o. je rodinná firma, ktorá bola založená v roku 2012. V súčastnosti jej tím tvoria architekti Ing. arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt SKA a Ing. Zuzana Pavlíková, záhradná architektka.

V procese tvorby projektov vstupujú do nášej práce ľudia, ktorí sú potrební pre našu komplexnú činnosť , preto spolupracujeme s celou plejádou odborníkov v jednotlivých profesiách.

 

Google+

Ing. arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, registračné číslo 1721 AA

Narodený v roku 1978 v Spišskej Novej Vsi. Trvale bytom v Tvrdošíne. Vykonávam činnosti autorizovaného architekta ( viď. autorizácia ). Zaoberám sa hlavne projektovaním budov a plánovaním území. Spracovávam komplexné dokumenty od štúdií až po realizačné projekty (viď. portfólio). K týmto projektom zabezpečujem komplexné inžinierske a poradenské činnosti.

V skratke z mojej osobnej histórie:

2003 – 2004 zamestnanec SAŽP – URBION v Bratislave, ako špecialista na urbanizované prostredie

máj 2004 ukončené inžinierske štúdium na FA STU v Bratislave

máj 2008 Autorizačná skúška na Slovenskej komore architektov – autorizácia

2008 – 2011 konateľ spoločnosti  Creat s.r.o. v Martine, architektonická kancelária

2011 – súčasnosť SZČO pod názvom – Ing. arch. Martin Pavlík – incube

od 2012  konateľ spoločnosti  aplus.sk, s.r.o. v Tvrdošíne

november 2015 – február 2016, školenie Inštitútu pre energeticky pasívne domy – osvedčenie 

Ing. Zuzana Pavlíková, záhradná architektka

Narodená v roku 1982 v Trstenej. Trvale bytom v Tvrdošíne. Ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vykonáva činnosti záhradného architekta a pomocného projektanta.

Pridaj komentár